ביטוח חיים – ריסק

פוליסת ריסק: מטרת הפוליסה היא להגן על התלויים במבוטח כלכלית, בעקבות אירוע מוות מכל סיבה שהיא, ולייצר ערך כלכלי שנקבע מראש ביום עריכת חוזה הביטוח, ומגלם את האובדן הכלכלי כתוצאה ממות המבוטח. ביטוח זה הוא ביטוח בסיסי שעלותו נקבעת מהגורמים הבאים:

גיל המבוטח

מצבו הבריאותי

עיסוקו

הרגלי עישון (כן או לא).

הפיצוי שנקבע משולם למבוטחים הכתובים בטופס ההצעה אותו מילא המבוטח ביום עריכת חוזה הביטוח(ניתן לשינוי ע"י המבוטח בכל רגע נתון ע"י העברת בקשה כתובה לחברת הביטוח).

הפיצוי הוא חד פעמי והפרמיה משתנה לפי תקופות קצובות: כל שנה, כל חמש שנים או פרמיה קבועה (בכל האופציות סכומי הביטוח צמודים למדד וכן גם הפרמיות).

No Comments Yet.

Leave a Comment