ביטוח תאונות אישיות

ככל שאנו מתבגרים אנו חשופים לפגיעות גופניות , שדי בקלות הן יכולות לשבש  את שגרת חיינו ולאלץ אותנו להתמודד עם סיטואציות בעלות השלכות כלכליות לא מבוטלות כגון: אשפוז , אבדן ימי עבודה וכו', איתן קשה להתמודד ללא סיוע כספי.

פוליסה זו נותנת פיצוי למקרים הנ"ל:

 פיצוי למקרה של: מוות, נכות מתאונה.

פיצוי במקרה של: כוויות, שברים.

פיצוי במקרה של: סיעוד כתוצאה מתאונה.

פיצוי יומי במקרה של אישפוז כתוצאה מתאונה.

הגדרת המושג "תאונה" :

תאונה – "חבלה גופנית שנגרמה עקב הפעלת כוח פיזי בלבד, כתוצאה מאירוע פתאומי חד פעמי ובלתי צפוי מראש, הנגרם במישרין ע"י גורם חיצוני וגלוי לעין, המהווה ללא תלות בכל סיבה אחרת את הסיבה היחידה הישירה והמיידית  לקרות מקרה הביטוח".

No Comments Yet.

Leave a Comment