מונחים נפוצים בתחום הביטוח

ביטוח אבדן כושר עבודה

מטרת הפוליסה הנקראת "ביטוח אבדן כושר עבודה" (או בקיצור א.כ.ע) היא להגן על משפחתך ועליך במידה ותאבד את יכולת העבודה שלך, כתוצאה ממחלה או תאונה, ולשמור על רמת החיים אליה היית מורגל ערב קרות מקרה הביטוח. בפוליסה מסוג זה יש לתת את הדעת ל"הגדרת הכיסוי".

קיימות הגדרות שונות במהותן :

 ההגדרה הרחבה ביותר היא הגדרה " עיסוקית":  הגדרה זו מכסה עפ"י העיסוק בו עסק המבוטח בפועל, כאשר נשללה ממנו יכולת העבודה בשיעור של לפחות 75%.

הגדרה נוספת  היא "מקצועית"- הגדרה זו מכסה את המבוטח עפ"י המקצוע בו עסק או בעיסוק אחר המתאים להשכלתו, נסיונו והכשרתו.

 הגדרה שלישית היא הגדרת   "כל עיסוק"- הגדרה זו היא ההגדרה הנחותה ביותר.

No Comments Yet.

Leave a Comment